De Zaaier

Month: mei 2016

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling

De Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk, waarvan ook onze kerk deel uitmaakt, organiseerde op 5 mei een feest van Vrijheid & Ontmoeting voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in onze stad een huis hebben gekregen. De werkgroep doet daarvan verslag in de nieuwsbrief van mei, inclusief een reactie van vrijwilligers uit onze kerk: „Het was een echt feest om al die blijde gezichten te zien!” Verder besteedt de nieuwsbrief aandacht aan een kerkdienst in vijf talen en aan Mijnheer Beer die een nieuw thuis zoekt bij een vluchtelingengezin. Lees hier de volledige nieuwsbrief.

Bidden voor vervolgde kerk

Op vrijdagavond 27 mei 2016 wordt in Harderwijk de jaarlijkse avond van gebed voor de vervolgde kerk gehouden, een initiatief van Open Doors. Er wordt telkens in blokken van één uur gebeden, nadat er eerst opnames uit de desbetreffende landen zijn bekeken, die de situaties van vervolgde christenen heel dichtbij brengen. Iedereen is vrij om de hele avond of een gedeelte ervan bij te wonen en mee te bidden. De avond van gebed wordt dit jaar gehouden in de Petrakerk, Busken Huetlaan 2 te Harderwijk en begint om 19.00 uur (kerk open vanaf 18.30 uur). De afsluiting is om 23.00 uur. Tijdens de avond is er een collecte voor het werk van Open Doors. Zie voor meer informatie de website Nacht van gebed van Open Doors.