De Zaaier

Month: oktober 2016

Geef kleding voor vluchtelingen

UPDATE 8 november: Naar aanleiding van onderstaande oproep is er inmiddels ruim voldoende kleding binnengekomen. Op dit moment kan er geen kleding meer worden ingeleverd!


Ons gemeentelid Janneke van den Berg was eind oktober met vijf anderen via stichting Live for Lives in Griekenland, in vluchtelingenkamp Kalochori. In dit kamp leven ruim 450 mensen, waarvan 200 kinderen, in slechte omstandigheden. De mensen komen uit Syrië en zijn gevlucht voor de oorlog. De tenten staan voor een groot deel in een fabriekshal, waar geen verwarming is, en deels buiten, waar het nu al veel te koud en vochtig is.

Janneke van den Berg is een kledinginzameling voor de vluchtelingen in dit kamp gestart. “Half november kan er een vracht winterkleding mee op een vrachtwagen richting dit kamp. Ik wil zoveel mogelijk kleding inzamelen en heb uw hulp heel hard nodig! Wilt u kijken of u warme winterkleding over heeft? Zowel dames-, heren-, als kinderkleding is van harte welkom!  Winterjassen en warme schoenen hebben prioriteit. Maar ook truien en broeken, breiwol en warme stoffen zijn nodig! Maat S en M zijn het meest nodig en schoenen niet groter dan maat 45, omdat de meeste mensen vrij klein zijn. We zoeken naar functionele kleding waar geen gaten in zitten.”

Vanaf vrijdagavond 4 november staan er dozen klaar in zaal 2 van de kerk. Verschillende dozen voor jassen, broeken, truien, schoenen en overige spullen. “Het is een spoedinzameling, uiterlijk 12 november moet ik alles binnen hebben en gaan sorteren. Het zou geweldig zijn als we zo onze medemensen met dezelfde rechten en behoeften als wij, een beetje warm de winter door kunnen helpen!”

Zendingsdienst 30 oktober

Zondagochtend 30 oktober om 9.30 uur houden we onze jaarlijkse zendingsdienst. Voorganger is ds. A. Hilbers uit Zwolle, zendingsconsulent. Na de dienst is iedereen (na een kop koffie of thee of limonade) van harte welkom tijdens een zendingspresentatie in de bijzaal van het kerkgebouw. In deze presentatie zal ds. Hilbers meer vertellen over hoe het zendingswerk binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken in elkaar steekt. Een kijkje achter de schermen dus, waarin ds. Hilbers een totaalbeeld geeft en we kunnen zien op welke manier het zendingswerk wereldwijd werkt en vanuit Veenendaal wordt gecoördineerd en gefinancierd.
Deze zondag wordt er ook een extra (deur)collecte gehouden voor de hulpverlening op Haïti, dat recent werd getroffen door een orkaan die grote schade heeft aangericht. Er is onder meer behoefte aan eten en schoon drinkwater. Margot de Greef werkt namens onder andere onze kerken op Haïti. Deputaten diaconaat willen het hulpverleningswerk ondersteunen. Daarom houdt de diaconie deze extra collecte die zij van harte aanbeveelt.

Website ‘Geloof in het Gezin’ geeft praktische ondersteuning aan ouders

Bijbellezen, grenzen stellen, gezinsmomenten. Ouders die met vragen rondlopen over de (geloofs)opvoeding van hun kinderen kunnen sinds dinsdagavond voor praktische tips op Geloof in het Gezin, een online platform, terecht.
Tijdens de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) werd dit opvoedplein gelanceerd.

‘Geloof in het gezin’ is een initiatief van de CGK. Erdee Media Groep was verantwoordelijk voor de techniek achter de site en voor een gedeelte van de inhoud.

 

 

 

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling

De Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht. Deze bevat onder meer informatie over internationale kerkdiensten die in Harderwijk gehouden zullen worden, na de opening van het azc. Op D.V. 1 november is hierover vanaf 20.00 uur een informatieavond in het gebouw van Sefanja (Stationslaan 121), in samenwerking met stichting Gave. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Najaars-seniorenmiddag op 29 oktober

Voor de senioren van De Zaaier is er DV zaterdag 29 oktober een najaars-seniorenmiddag in ons kerkgebouw.
Die middag zal dhr L.Postma, die twintig jaar stadsgids van Harderwijk is geweest, ook aanwezig zijn.
Voor eten en drinken wordt gezorgd en ook het vervoer kan geregeld worden.
De middag is van 15:30 tot 19:00 uur.

Interesse? Opgeven kan bij familie Van Steendelaar (0341-420669) en familie Van der Bijl (0341-451618).

 

Kledingbeurs 12 en 13 oktober

Kleren, schoenen, schorten en huishoudtextiel. Op woensdag 12 en donderdag 13 oktober is er in de zalen bij de kerk weer een kledingbeurs, georganiseerd door de vrouwenvereniging. De opbrengst van de kledingverkoop is bestemd voor de kerk en de organisatie Mercy Ships, die medische hulp biedt aan de allerarmsten in Afrika. Ook kunt u mooie kaarten kopen, waarvan de opbrengst bestemd is voor de organisatie Woord en Daad. Op woensdag  is de kledingbeurs open van 9.30 tot 21.00 uur en op donderdag van 9.30 tot 15.00 uur. Van harte welkom!

Interview voorzitter diaconie

Diakenen bieden hulp bij armoede. Maar waarmee houden ze zich nog meer bezig? „Het mooiste vind ik dat je iets kunt doen voor mensen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben, bijvoorbeeld op financieel gebied, vanwege problemen met de gezondheid of eenzaamheid. Daarmee draag je concreet bij aan het welbevinden van mensen”, zegt diaken Marco Bas.