De Zaaier

Month: januari 2017

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling

Een terugblik op de Kerstviering met asielzoekers en de start van de internationale kerkdiensten, maar ook een verslag van een safari naar de Harderwijker Sahara. Je leest erover in de januarinieuwsbrief van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk. Heb je zin om ook af en toe mee te doen aan een wandeltocht met asielzoekers? In de nieuwsbrief staat hoe je je hiervoor kunt aanmelden.

Scholendienst 29 januari

De laatste zondag van januari (29-01) zal zoals elk jaar de morgendienst in het teken staan van de verbondenheid tussen kerk en school. Dit keer ontvangen we kinderen met hun ouders van CBS Het Startblok aan het Biezenplein in Drielanden. Het thema voor alle scholen en kerken is dit jaar: “Welkom!” Dat is mede ingegeven door de komst van een AZC in Harderwijk. Vanuit de Bijbel willen we vanuit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (zie Lukas 10 vers 25 tot 37) luisteren naar wat de Heere God ons leert over gastvrijheid en zorg voor de naaste. We hopen op een gezegende en goed bezochte dienst, waarbij wij op onze beurt van harte “welkom” zeggen tegen de kinderen met hun ouders en leerkrachten, en ze graag gastvrij ontvangen.

   

Internationale dienst 15 januari

Vanaf 8 januari wordt er elke zondagmiddag om 14.30 uur een internationale kerkdienst gehouden in het gebouw van Sefanja (Stationslaan 121). De kerken in Harderwijk en Hierden vullen deze bij toerbeurt in. We hopen met deze diensten asielzoekers uit het azc en statushouders in onze stad op een laagdrempelige manier te bereiken met de Bijbelse boodschap. De voertaal is Nederlands, met simultaanvertaling in onder meer Engels en Arabisch.
Onze kerk verzorgt de internationale dienst op zondag 15 januari om 14.30 uur. Hierin gaat ds. Reinders voor. We lezen Markus 1:21-31. In de preek staat Markus 1:30-31 centraal. Het thema is: “Wat komt God dichtbij!”
Kinderen kunnen tijdens de dienst naar een Bijbelklas. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie, thee en limonade te drinken met iets lekkers erbij. Iedereen is van harte welkom (Locatie: Stationslaan 121). Bidt u mee om Gods onmisbare zegen over de internationale diensten?