De Zaaier

Month: september 2021

Internationale dienst 26 september

Op zondag 26 september houden we om 14.30 uur een internationale kerkdienst met onder andere bewoners van het azc en vluchtelingen uit de regio. De dienst begint om 14.30 uur in het gebouw van Sefanja, Stationslaan 121 te Harderwijk. In deze dienst gaat ds. Middelkoop voor. Er is vertaling in onder meer Engels en Farsi. Ook horen en zingen we psalmen en liederen in diverse talen. Kinderen kunnen tijdens de dienst naar de Bijbelklas. Na afloop van de dienst is er tijd voor ontmoeting met koffie en thee. Iedereen is van harte welkom.

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling Harderwijk

Een kleurrijke groep mannen fietst op een avond door het Harderwijkse bos. Een wonderlijke groep van zo’n 25 fietsers. Van donker gekleurd tot Nederlands blank. Het is tijd voor de fietstocht met mannen van het azc. Lees er meer over in de nieuwsbrief van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk, die ook informatie biedt over een Engelstalige Alpha Cursus die binnenkort start en een herhaalde oproep bevat voor vluchtelingmaatjes.

Startzondag (19 september) met openluchtdienst

Op zondag 19 september staan we stil bij de start van het nieuwe kerkelijke seizoen. Op zondagmorgen hopen we om 9.30 uur op mooi weer en beleggen we een openluchtdienst op het erf bij gemeenteleden in Biddinghuizen. Het onderwerp van deze dienst is “Simsons geboorte”. De dienst is net als voorgaande jaren speciaal gericht op
kinderen in de basisschoolleeftijd. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. We willen u vragen om zelf een kan koffie (en iets lekkers?) mee te nemen.
Als er voor deze dag veel regen wordt verwacht, dan zijn de ouders met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar van harte uitgenodigd in de kerk. Dit zullen we in de weekbrief op zaterdag 18 september laten weten.
De middagdienst vindt in de kerk plaats en is speciaal gericht op de jongeren van 12+. Het thema van deze dienst is: “Gender, wie ben ik?” De jongeren zijn vanaf 15.30 van harte welkom voor koffie/thee/fris en gebak. Zij zullen dan aan de hand van vragen de preek voorbereiden, ook zal er gelegenheid zijn om vragen over dit onderwerp te stellen die de dominee dan probeert te beantwoorden tijdens de dienst. Na afloop van deze dienst is er een maaltijd en is er ondertussen gelegenheid voor een terugblik op de preek. Tussen 20.00 en 20.30 uur zullen we
afronden. Bidt u mee om gezegende diensten?