De Zaaier

Collecterooster

Elke zondag worden in beide diensten twee collectes gehouden. De eerste collecte is altijd voor de kerk, de tweede collecte is voor verschillende doelen bestemd: kerkelijke kassen, diaconie, zending, evangelisatie of jeugdwerk.

Naast deze collectes wordt er zeven keer per jaar een deurcollecte gehouden. Deze zijn bestemd voor verschillende doelen in binnen- en buitenland. Per jaar zijn drie deurcollectes bestemd voor één doel: dit is de projectcollecte. Op deze manier raken we als gemeente meer betrokken bij het doel waarvoor gecollecteerd wordt.

Vier keer per jaar wordt er Avondmaal gevierd en geld ingezameld voor diaconale doelen in binnen- en buitenland. Er wordt door de diaconie een evenwichtige verdeling gemaakt van doelen dichtbij en ver weg.

Bij alle extra collectes informeert de diaconie de gemeente d.m.v. een stukje in  kerkblad ‘Ontmoeting’ en weekbrief, het uitdelen van folders en wordt er informatie op de website gezet.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de diaconie (zie onder het menu contact).

U kunt het collecterooster voor 2020 hier downloaden.