De Zaaier

Diaconaal huisbezoek

Vanuit onze gemeente worden zowel door ouderlingen als diakenen huisbezoeken afgelegd. Een wijkouderling komt minimaal 1 keer per jaar langs voor een huisbezoek. Diakenen komen langs wanneer de omstandigheden daar om vragen.

Het bezoek van de ouderling is gericht op hoe het met uw geloof is gesteld, terwijl het bezoek van de diaken zich richt op de praktische uitwerking van uw geloof of wanneer een diaken u kan helpen wanneer omstandigheden daar om vragen.

Indien u vooraf al vragen heeft kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken.