De Zaaier

Diaconale projecten wereldwijd

Deputaten diaconaat steunen namens onze kerken allerlei projecten van kerken en christelijke organisaties buiten maar ook in Nederland om mensen te helpen die geen helper hebben. Het geld daarvoor ontvangen deputaten uit onze kerken, vooral via de Hulpverleningscollecte en andere speciale diaconale collecten.

Op veel terreinen is diaconale ondersteuning en hulp te geven. Deputaten concentreren zich binnen het bovengenoemde criterium, vooral op aspecten van gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Daarbij hebben ze m.n. oog voor de nood van vrouwen, kinderen, mensen met een handicap en hiv/aids slachtoffers.

Het criterium op basis waarvan steun verleend wordt, is gebaseerd op de visie dat kerkelijke hulpverlening bedoeld is om als kerken andere kerken te helpen hun diaconale taak in hun samenleving te vervullen.

Soms, vooral in gesloten landen, betekent het dat er dan ook samengewerkt wordt met christelijke, veelal aan kerken gelieerde organisaties.

Daarnaast hebben projecten in Israël ook een eigen plaats. Dit jaar steunen onze kerken zo in totaal 40 verschillende projecten in veel verschillende landen.

Alle projecten zijn gerangschikt volgens het werelddeel waarin ze zich bevinden:

  • Europa
  • Afrika
  • Midden-Oosten
  • Azië
  • Zuid-Amerika