logo_dezaaierHartelijk welkom op de website van De Zaaier

Welkom op de website van de CGK de Zaaier in Harderwijk, waar u allerlei informatie vindt over wie wij zijn, wat wij doen en wat wij geloven. Kijk gerust eens rond en ontdek zelf wat er in onze gemeente allemaal gebeurt. Wat we vooral willen doen is:

samen God ontmoeten en Hem aanbidden
samen Hem prijzen in ons lied
samen luisteren naar Zijn Woord

en:

elkaar ontmoeten
elkaar liefhebben
elkaar steunen

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs. De deuren staan elke zondag open. We heten u alvast van harte welkom in onze gemeente.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3 vers 16)

Nieuws

 

Internationale kerkdienst op 4 december

Op zondag 4 december hebben we een internationale kerkdienst met onder andere vluchtelingen en asielzoekers. Deze dienst wordt gehouden in het gebouw van Sefanja, Stationslaan 121 te Harderwijk, en begint om 14.30 uur. Voorganger is ds. Middelkoop. Hij spreekt in het Nederlands en er is vertaling in (o.a.) Engels, Arabisch en Farsi. We zingen en horen psalmen en liederen in diverse talen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met koffie, thee en iets lekkers. Iedereen is van harte welkom.

Najaarsconcert op 30 november

Op woensdag 30 november houdt het Christelijk Gemengde koor Wijdt Hem uw Kunst & Project jongerenkoor het najaarsconcert. Het concert begint om 20.00 uur in De Zaaier. Na afloop is er gratis koffie drinken. U en jij bent van harte uitgenodigd, vraag ook vrienden en familie om te komen.

Koffieochtend voor de Zeebuurt op 2 december

In november zijn we begonnen we met een maandelijkse koffieochtend waarvoor we de bewoners van de Zeebuurt van harte uitnodigen. Elke eerste vrijdag van de maand is iedereen welkom voor een kop koffie of thee en een praatje in De Zaaier, van 10.00-11.30 uur. De eerstkomende keer is op vrijdag 2 december. De toegang is gratis, je mag zo binnenlopen. Graag tot ziens!

Vanaf november weer fysieke collecte tijdens de dienst

Met ingang van 1 november 2022 wordt het collecteren tijdens de erediensten weer opgestart. Dit betekent dat er tijdens de diensten op dankdag voor gewas en arbeid, woensdag 2 november, voor het eerst weer fysiek gecollecteerd zal worden. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook vanuit praktisch oogpunt, is ervoor gekozen om over te stappen op collectemunten. (meer…)