De Zaaier

Jongerenkoor Gedalja

Voor wie?

Iedereen in de leeftijd van 14 tot 40 jaar, die zin heeft om te komen zingen, is van harte welkom!

Wat houdt het in?

Gedalja is een héél enthousiast jongerenkoor onder leiding van een enthousiaste dirigent Gerben v.d. Put. We zingen psalmen, opwekking en andere mooie liederen. Het is fijn om met elkaar te zingen tot eer van God, Hem te loven en te prijzen. Dit willen we ook graag uitdragen tijdens een uitvoering!

Waar en wanneer?

We repeteren iedere woensdagavond van 18.45u tot 20.00u in de grote zaal van onze kerk. Daarna drinken we altijd nog gezellig koffie of thee in de grote hal.

Contact?

U kunt contact met ons opnemen via dit formulier.