Vanaf november weer fysieke collecte tijdens de dienst

Met ingang van 1 november 2022 wordt het collecteren tijdens de erediensten weer opgestart. Dit betekent dat er tijdens de diensten op dankdag voor gewas en arbeid, woensdag 2 november, voor het eerst weer fysiek gecollecteerd zal worden. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook vanuit praktisch oogpunt, is ervoor gekozen om over te stappen op collectemunten. Als u nog collectebonnen thuis heeft liggen, kunt u deze gewoon opmaken en daarna overstappen op collectemunten. U kunt de munten bestellen via het mailadres: collectemunten@cgkdezaaier.nl.
Afgelopen periode hebben veel mensen digitaal hun bijdrage aan de kerk en de diaconie overgemaakt. Dit was voor iedereen een fijne manier van werken. Indien mogelijk willen wij u vragen hiermee door te gaan. Dat u dan niets in de collectezak stopt, begrijpen wij uiteraard.
Verder willen wij u vragen goed te omschrijven welke bestemming uw betaling heeft: kerk of kerkelijke kassen of diaconie. De collectes voor de kerk, kerkelijke kassen en vrijwillige bijdrage graag overmaken naar rekening NL20 RABO 0191 6684 94. De collectes voor de diaconie graag overmaken naar rekening NL39 RABO 0155 6674 75.