Tijdens onze reguliere kerkdiensten houden we collecten voor onze kerk, kerkelijke kassen en de diaconie. Ook houden we af en toe een extra collecte voor bijzondere projecten of acute noodhulp bij rampen.

U kunt in de collecten zowel contant geld als collectemunten doen. U kunt collectemunten bestellen via het mailadres collectemunten@cgkdezaaier.nl. Iedere zondagochtend is in de centrale hal van 09.10 tot 09.20 uur uitgifte van de bestelde collectemunten. Eventueel kunt u ook ter plekke munten bestellen en meenemen.

De volgende collectemunten zijn te bestellen:

Kleur munt Bedrag per munt Uitgifte per Bedrag
Blauw EURO 0,60 20 stuks EURO 12,00
Geel EURO 1,10 20 stuks EURO 22,00
Groen EURO 1,50 10 stuks EURO 15,00
Rood EURO 2,50 10 stuks EURO 25,00
Zilver EURO 5,00 Per stuk
Goud EURO 10,00 Per stuk

De betaling van de collectemunten gaan online op het  bankrekeningnummer: NL20 RABO 0191 6684 94 onder vermelding van ‘collectemunten + Uw naam’.

Digitaal & contant

Tijdens de corona periode hebben veel mensen digitaal hun bijdrage aan de kerk en de diaconie overgemaakt. Dit was voor iedereen een fijne manier van werken. Indien mogelijk willen wij u vragen hiermee door te gaan. Dat u dan niks in de collectezak stopt begrijpen wij dan helemaal.

Verder willen wij u vragen goed te omschrijven welke bestemming uw betaling heeft: kerk, kerkelijke kassen of diaconie. De collectes voor de kerk, kerkelijke kassen en vrijwillige bijdrage graag overmaken naar rekening NL20 RABO 0191 6684 94. De collectes voor de diaconie graag overmaken naar rekening NL39 RABO 0155 6674 75.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Als kerk zijn wij een ‘algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunt u onder voorwaarden uw giften aftrekken van de inkomstenbelasting. Lees mee over de voorwaarden op de pagina van de belastingdienst of deze pagina op onze site.