Voor wie?

Wij hebben twee groepen: voor kinderen uit groep 1 t/m 3 en voor kinderen uit groep 4 t/m  6.

Wat houdt het in?

Tijdens de bijbelklas zingen wij samen. Wij leren er iedere maand een nieuwe psalm en zingen allerlei liederen over de Heere God. Wij bidden en de juf of meester vertelt een verhaal uit de Bijbel, daar praten we over. Verder maken we een werkje bij het verhaal. Iedere week nemen we geld mee, de helft daarvan is voor de bijbelklas en de andere helft voor een goed doel.

Waar en wanneer?

De groep 1 t/m 3 komt iedere zondagmiddag bij elkaar. De groep van 4 t/m 6 komt om de week bij elkaar. Voor de kerkdienst worden de kinderen gebracht (in een van de verenigingslokalen) en na de dienst daar weer opgehaald. Bij een doopdienst kunnen ouders met hun kinderen vooraan in de kerk gaan zitten en tijdens de collecte (na het dopen) gaan de kinderen dan met de juf of meester van de bijbelklas mee.

Wie zijn de contactpersonen?

groep 1 t/m 3: Sigrid ter Beek
groep 4 t/m 6 : Henriette Hazenberg

U kunt contact met ons opnemen via dit formulier.

Afscheid

Wanneer je 10 jaar bent geworden, neem je aan het eind van het seizoen vlak voor de zomervakantie afscheid van de Bijbelklas. Als afscheidscadeau krijg je een Bijbel van de kerk. In aansluiting op de Bijbelklas ben je in het nieuwe seizoen van harte welkom op de catechisatie.