Voor wie?

Wij hebben twee groepen: voor kinderen uit groep 1 t/m 3 en voor kinderen uit groep 4 t/m  6.

Wat houdt het in?

Tijdens de bijbelklas zingen wij samen. Wij leren er iedere maand een nieuwe psalm en zingen allerlei liederen over de Heere God. Wij bidden en de juf of meester vertelt een verhaal uit de Bijbel, daar praten we over. Verder maken we een werkje bij het verhaal. Iedere week nemen we geld mee, de helft daarvan is voor de bijbelklas en de andere helft voor een goed doel.

Waar en wanneer?

De groep 1 t/m 3 komt iedere zondagmiddag bij elkaar. De groep van 4 t/m 6 komt om de week bij elkaar. Voor de kerkdienst worden de kinderen gebracht (in een van de verenigingslokalen) en na de dienst daar weer opgehaald. Bij een doopdienst kunnen ouders met hun kinderen vooraan in de kerk gaan zitten en tijdens de collecte (na het dopen) gaan de kinderen dan met de juf of meester van de bijbelklas mee.

Wie zijn de contactpersonen?

groep 1 t/m  3: Sigrid ter Beek
groep 4 t/m6 : Heidi van der Zwaard

U kunt contact met ons opnemen via dit formulier.

Evt. bijzonderheden/startactiviteit

Wij zouden het heel fijn vinden als je naar de Bijbelklas komt. Zondag 18 september 2016 gaan we weer beginnen. Zaterdag 24 september hebben we een startuitje. Je mag ook gerust een vriendje of vriendinnetje meenemen, dat vinden we altijd fijn, iedereen is welkom!!