In het seizoen 2022/2023 willen we opnieuw iedere drie weken op maandagavond bij elkaar komen, bij één van de groeigroepleden thuis. Om 20.00 u staat de koffie en thee klaar. We willen dan elkaar ontmoeten, zingen en Bijbelstudie doen. Onze groeigroep heeft als doel als wijkbewoners te groeien in het geloof, door:

  • een groep te vormen waarin Bijbelstudie, gebed en geloofsverdieping en -beleving centraal staan
  • een brug te slaan tussen persoonlijk geloof, dagelijks leven en kerkelijke betrokkenheid
  • met elkaar mee te leven in de dingen die we meemaken.

Voor alle data: zie de agenda in Ontmoeting of in de weekbrief.