Onze gemeente maakt deel uit van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk. Elke zondag wordt er om 14.30 uur bij toerbeurt door de deelnemende kerken een internationale dienst gehouden in het gebouw Sefanja, Stationslaan 121 in Harderwijk. De dienst wordt gehouden in het Nederlands en Engels. Via headsets is er vertaling in andere talen, zoals Farsi, Arabisch of Spaans.
In 2023 is er op 5 februari, 7 mei, 6 augustus en 5 november een internationale dienst van De Zaaier; in 2024 op 14 januari, 5 mei, 21 juli en 3 november.

Ook verwelkomen we geregeld asielzoekers en vluchtelingen in onze reguliere diensten. Zo mogelijk bieden we dan vertaling via een headset of een vertaal-app.
Voor meer informatie: Michiel Bakker, wmbakker@solcon.nl.