Predikant: Ds. W. N. Middelkoop

Kerkgebouw: E. den Herderstraat, hoek Laan 1940-1945 Harderwijk

kerk

Het kerkgebouw staat in het “oude” gedeelte van Harderwijk en biedt een plaats aan 520 mensen. Het kerkgebouw is in gebruik genomen op 30 maart 1960.

Sinds half 2005 heeft de kerk officieel de naam “De Zaaier” gekregen. Deze naam verwijst naar de schildering, welke te vinden is, in het raam boven de hoofdingang.

Kerkdiensten: ‘s Zondags om 9.30 uur en om 17.00 uur

Sinds 13 november 2022 is ds. A. Th. van Olst aan onze gemeente verbonden als predikant in bijzondere dienst. Hij is werkzaam als directeur van de Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort en woont in Harderwijk.