Catechisaties

De groepen zijn verdeeld over de opeenvolgende leeftijden. Mocht het niet lukken om mee te doen met de groep waarin je bent ingedeeld,overleg dan met de catecheet. Kun je een les niet bijwonen, laat het dan weten.Op grond van de doopbelofte mogen we van ouders en jongeren vrijmoedig vragen om prioriteit aan de catechisatietijd te geven.

Maandag (vanaf maandag 19 september 2022)
Leeftijd Tijdstip Boekje Catecheet
10-11 jaar 18.45-19.30 ‘Woorden van God voor kinderen van nu’ Mw. H. Hurkmans-ten Cate
12-13 jaar
18.49-19.30
‘Leer en Leef’ Onderbouw
Dhr. J.B. Hannessen
16-17 jaar 19.00-19.45 ‘Leer en Leef’ Bovenbouw
Dhr. L. Harskamp
Dinsdag (vanaf dinsdag 20 september 2022)
Leeftijd Tijdstip Boekje Catecheet
14-15 jaar 19.00-19.45 ‘Leer en Leef’ Onderbouw Ds. en mevr. Middelkoop
18+ 20.00-20.45 ‘Leer en Leef’ Bovenbouw Ds. en mevr. Middelkoop