Voor wie?

Iedereen is van harte welkom! Het is belangrijk om als gemeente een biddende gemeente te zijn en daarom willen we graag dat er meer gemeenteleden bij de gebedskring komen. Hierbij wordt iedereen uitgenodigd om ook mee te bidden, jong en oud. Het is niet verplicht om hardop te bidden.

Wat houdt het in?

Op de gebedskring bidden en danken wij voor allerlei zaken in de gemeente, bijv. voor: de predikant, de kerkenraad, de verenigingen, de commissies, de zieken. Ook kan men zelf gebed aanvragen. Gebedspunten mag u doorgeven via gebedskring@cgkdezaaier.nl Hier wordt uiteraard vertrouwelijk mee omgegaan.

Waar en wanneer?

We bidden meestal op maandagmiddag, afhankelijk van de mogelijkheden: bij iemand thuis, in het Huis van Gebed of via WhatsAppBellen.
Daarnaast is er elke maandagochtend van 6.45 tot 7.45 uur een gebedskring voor mannen. Deze komt samen in zaal 1 van de kerk.

Contactpersoon?

Frouke Koffeman-de Vries, gebedskring@cgkdezaaier.nl.