Voor het behartigen van de materiële belangen stelt de kerkenraad een commissie in. Deze commissie draagt de naam ‘commissie van beheer’, afgekort cvb. De commissie staat onder toezicht en verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

De commissie vergadert op maandagavond vanaf 20.00 uur. Het aantal vergaderingen wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Elk gemeentelid met mededelingen, suggesties of klachten is welkom in onze vergaderingen.

De commissie bestaat uit:

H. van WetteVoorzitter
E.C. DenekampPenningmeester
C. MeijbergOndersteuning financiële administratie
L. HarskampSecretaris
J.D. ZuurveldTechnische dienst