Evangelisatie heeft alles te maken met geloven. Als je iets heel bijzonders meemaakt, geef je het graag door! Dit geldt niet minder voor het evangelie: de goede boodschap van God. Hieronder volgt een korte uitleg over evangelisatie, de evangelisatie-activiteiten van ‘De Zaaier’, en de weg om ons te vinden.

Evangelisatie

Het reddende en bevrijdende evangelie moet doorgegeven worden aan alle ongelovigen of andersdenkenden in eigen land! De motivatie waarom dit nodig is vind u in ‘Wat wij geloven’. Iedere christen die de Heere Jezus Christus als Redder heeft leren kennen zal een verlangen krijgen dit door te vertellen en deze ‘opdracht’ uit te willen voeren. In ons beleidsplan staat een tekst uit de Bijbel genoemd die ons aanspoort dit als verantwoordelijkheid te voelen. Het is het (zendings)bevel van Jezus; dit is te lezen in het boek Mattheus (28 vers 19): “gaat dan heen, onderwijst al de volken”

Evangelisatie-activiteiten

Hieronder treft u een overzicht van de activiteiten die vanuit de Christelijke Gereformeerde kerk te Harderwijk (mede) worden georganiseerd:

 • Gebedsavond en nacht
  Er wordt jaarlijks een gebedsavond en nacht georganiseerd i.s.m. de zendingscommissie van onze kerk en met een aantal andere kerken in Harderwijk. Samen als een gemeente zijn we bijeen om de nood van een bepaalde groep mensen speciaal te overdenken, ervoor te bidden, beeldmateriaal te bekijken en samen te zingen. Het materiaal wat we hiervoor gebruiken komt van de stichting Open Doors. Voor informatie over Open Doors, zie hun website: http://www.opendoors.nl.
 • Tentevangelisatiewerk
  Samen met de Hervormde Gemeente uit Harderwijk werken we jaarlijks aan dit grote evenement op het kerkplein van de Grote Kerk. Er is van alles te beleven voor jong en oud! Dit evenement vindt jaarlijks plaats in de laatste week van de zomervakantie.
 • Bakenwerk
  In samenwerking met diverse kerkelijke gemeenten uit Harderwijk en omstreken wordt het Bakenwerk georganiseerd. Ze organiseren onder andere in de zomermaanden de jaarlijkse camping-evangelisatie op de Kriemelberg te Ermelo en houden ze diverse Singins in het Cultureel Centrum van Harderwijk het hele jaar door. Zie ook http://www.bakenharderwijk.nl.
 • Paasactie
  Met Pasen brengen we een Paasgroet aan de inwoners van de Zeebuurt. De bewoners worden van harte uitgenodigd om de samenkomsten tijdens Pasen te bezoeken.
 • Kerstactie
  We sluiten het jaar af met de Kerst huis-aan-huis folderactie met een leuke kerst-attentie. In de folder worden de buurtbewoners uitgenodigd om de samenkomsten tijdens Kerst te bezoeken. Ook deze huis-aan-huis bezorg-actie wordt samen met een aantal kerken in Harderwijk gedaan.

Laat je gewoon eens aanspreken!

Voelt u zich aangesproken door de boodschap van de Bijbel of wilt u zich verder verdiepen? Dan ontmoeten we u graag in onze diensten of op één van de, op deze website, genoemde kringen/verenigingen!

Woont u in Harderwijk/Hierden en heeft u nog geen Bijbel of wilt u een gedeelte over het leven van de Heere Jezus lezen, neem gerust contact met ons op. Wij willen u graag verder helpen én u ontvangt een Bijbel van ons kado!

Ook als u geïnteresseerd bent in één van de evangelisatie-activiteiten, kunt u contact met ons opnemen via dit formulier.