Week van Gebed begint op 15 januari

Van 15 t/m 22 januari zal de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid plaatsvinden. Het thema is dit jaar: Doe goed, zoek recht. In Harderwijk en Hierden worden tijdens deze week weer diverse activiteiten georganiseerd. Op zondag 15 januari PrayerNight voor jongeren in de Open Hof en om 20 uur een gebedsmoment in de Dorpskerk Hierden.
De gebedssamenkomsten in Harderwijk vinden plaats op maandag 16 januari in de Grote Kerk (Wheme), dinsdag 17 januari in de Open Hof, woensdag 18 januari in de Petrakerk, donderdag 19 januari in de Catharinakerk, vrijdag 20 januari in het Leger des Heils en de afsluitende Sing-in op zaterdag 21 januari in het Visnet. Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een uur.
Naast deze gebedsmomenten is er ook weer een 24/7 gebedsruimte in de Open Hof (Jac. Catsstraat 3). Hier kun je de hele week –dag en nacht– binnenlopen voor een moment stilte, lezen in Gods woord en gebed. Voor meer informatie kun je terecht bij Frouke Koffeman, frouke@koffeman.info.