Internationale dienst zondag 5 februari

Op zondag 5 februari hebben we de eerste internationale dienst van dit jaar, samen met onder anderen vluchtelingen en asielzoekers. De dienst begint om 14.30 uur in het gebouw van Sefanja, Stationslaan 121. Voorganger is ds. Van Olst. Hij spreekt in het Nederlands en er is vertaling in diverse talen beschikbaar. Ook zingen we psalmen en liederen in verschillende talen. Na afloop van de dienst is er tijd voor ontmoeting met koffie, thee en iets lekkers. Het is mooi om zo met elkaar iets te mogen ervaren van het werk van God onder mensen uit allerlei landen en culturen en ook betrokken te zijn op vluchtelingen in onze omgeving. Iedereen is van harte welkom!