Passie- en paasconcert op 5 april

Op woensdag 5 april is er om 19.30 uur een passie- en paasconcert met samenzang in De Zaaier, met medewerking van het Hierdens Mannenkoor (onder leiding van Dick van Asselt) en het christelijk gemengd koor Wijd Hem uw kunst (onder leiding van Marijn de Jong). De toegang is gratis. Er is wel een collecte voor de (energie)kosten. Van harte welkom!