Kerkdienst met Pinksteren: jongeren doen belijdenis

Op zondag 28 mei vieren we het Pinksterfeest. We zijn blij en dankbaar dat zes jongeren in de ochtenddienst, die om 9.30 uur begint, geloofsbelijdenis doen. Voorganger in deze dienst is ds. Middelkoop. Ook in de dienst om 17.00 uur gaat ds. Middelkoop voor.
Maandag 29 mei, Tweede Pinksterdag, is er om 9.30 uur een dienst die is voorbereid door jongeren in de gemeente. We gaan veel mooie liederen zingen en ds. J. van den Os houdt een meditatie. Thema: “He wants you… in the church”. Iedereen is van harte welkom in alle Pinksterdiensten!