Lichtjesavond en Kerstdiensten

Op zondag 24 december hebben we weer de traditionele Lichtjesavond. Deze begint dit jaar om 18.30 uur, voor de hoofdingang van ons kerkgebouw. We zingen mooie kerstliederen, onder begeleiding van een koperensemble. Daarnaast zal het Kerstevangelie worden voorgelezen en zal er een kerstgedicht worden voorgedragen. Iedereen is van harte welkom en wordt gevraagd een eigen lichtje mee te nemen. Na afloop zal er chocolademelk worden geschonken met een lekkere versnapering.
Op Eerste Kerstdag (maandag 25 december) is er om 9.30 uur een kerstdienst, waarin ds. Middelkoop zal voorgaan. Op Tweede Kerstdag (26 december) is er om 9.30 uur een kerstviering met de Bijbelklas. Van harte welkom!