”We hebben het gebed hard nodig”

Elke maandagochtend om 6.45 uur is de kerk open. In zaal 1 ontmoeten enkele broeders uit de gemeente elkaar om samen te bidden. Hoe is de mannengebedskring ontstaan en hoe ziet een bijeenkomst op de vroege maandagochtend eruit?

„Er is al vele jaren een gebedskring in onze gemeente die in de praktijk alleen door vrouwen wordt bezocht”, vertelt Leo. „Samen met André had ik het er een keer over dat het passend zou zijn als er ook een mannengebedsgroep zou komen. Zo zijn we in september 2022 begonnen. Wat me trof, is dat ik later hoorde dat de vrouwengebedsgroep al jaren het verlangen had dat er meer gebed zou komen vanuit De Zaaier en dat zij het als gebedsverhoring heeft ervaren dat onze kring is ontstaan.”

Hoe ontstond bij jou persoonlijk het verlangen om samen met andere gemeenteleden te gaan bidden?
„Het begon onder meer met het lezen van het boek ”De kracht van het gebed” van Samuel Prime. Hij schrijft over een gebedsbeweging in een deel van New York in de negentiende eeuw. Tijdens de middagpauze gingen arbeiders met elkaar op de knieën. Dat was het begin van een opwekking. Veel mensen kwamen tot geloof. Ze gingen hun zonden belijden. De criminaliteit nam af en de politie was in delen van New York soms werkloos.
In reformatorische kring hebben we soms het idee dat alles in Nederland minder wordt. Het aantal christenen neemt af. Maar de beloften van de Heere God zijn er ook voor donkere tijden. In het verleden had ik al eens deelgenomen aan een gebedsinitiatief en het leek me mooi als zo iets er ook in onze gemeente zou komen, naast de vrouwengroep. In de gemeente zijn we heel divers. Er zijn altijd zaken waar we verschillend over denken. Maar in het gebed ben je één.”

Wat kunnen mannen verwachten als ze naar de gebedskring komen?
„Je treft daar een paar gemeenteleden die je kent van de zondagse diensten en het koffiedrinken na de dienst. Ze hebben afgesproken om gezamenlijk de Heere te danken voor Zijn goedheid en te bidden om Zijn hulp en zegen. We bidden voor zieken in de gemeente, maar bijvoorbeeld ook voor onze stad, het koninklijk huis en voor Israël. Ik zou zeggen: kom er gewoon bij zitten. Je hoeft niet hardop te bidden, maar het mag. Als je in stilte meebidt en aan het eind meezingt met een psalmvers, is het ook goed.”

Wat is de meerwaarde van een gebedskring tussen aan de ene kant de persoonlijke gebeden thuis en aan de andere kant het gebed op zondag in de eredienst?
„Een gebedskring is geen vervanging van de gebeden thuis en die in de kerkdienst. Maar speciaal samenkomen om te bidden is voor mij wel een belangrijk onderdeel van gemeente-zijn. Het helpt me ook om tijd uit te trekken voor het gebed, als ik dat met anderen heb afgesproken. Wanneer ik mezelf voorneem om ‘s ochtends vroeger op te staan om te bidden, schiet het er eerder bij in dan als ik weet dat anderen op me zitten te wachten.”

De gebedskring bestaat bijna anderhalf jaar. Hoe kijk je op die eerste periode terug?
„In de loop van de tijd heb ik gemerkt dat de gebeden persoonlijker worden. Als je regelmatig tijd met elkaar doorbrengt voor gebed gaan de harten meer voor elkaar open.
Een aantal keren hebben we op een bijzondere manier gebedsverhoring ervaren. Zo hebben we gebeden voor openingen om het Evangelie te delen onder moslims. Kort daarna werd ds. Middelkoop uitgenodigd om gastlessen te geven op de islamitische basisschool in Harderwijk. Maar bidden vraagt ook om volharding. Er zijn onderwerpen waar we voor blijven bidden, ook als we niet direct verhoring zien.”

Hoe kijk je vooruit?
„Ik hoop dat meer mensen in de gemeente het verlangen zullen krijgen om samen te gaan bidden. Dat zullen we steeds harder nodig hebben in de toekomst, want we zien dat de wetteloosheid in ons land toeneemt. De samenleving wordt harder. Kinderen, maar ook volwassenen, zien sterke verleidingen op zich afkomen. We hebben het gebed hard nodig om staande te blijven. De Bijbel staat vol beloften van God. Daar mogen we op pleiten.
De Heere Jezus zegt: „Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” Dat geldt ook voor de gebedskring. Ik zou tegen alle mannen willen zeggen: sluit je een keer bij ons aan. Regelmatig hoor ik dat het tijdstip te vroeg is. We wisten destijds geen beter moment dan de maandagochtend, vlak voordat we aan het werk gaan. Maar als er iemand is die donderdagavond om acht uur of zaterdagochtend om negen uur met anderen wil bidden, laat het weten, of begin zelf iets om die tijd. Elk initiatief om samen te bidden is welkom.”

Tekst: Michiel Bakker
Februari 2024