Welkom in de kerk, ook met Pasen!

In deze tijd herdenken we het lijden en sterven van de Heere Jezus en met Pasen vieren we Zijn opstandig uit de dood. We doen dat op verschillende momenten:
Goede Vrijdag: 19.30 uur kerkdienst (ds. Middelkoop).
Zondag 31 maart: 9.30 en 17.00 uur paasdiensten (ds. Middelkoop).
Zondag 31 maart: 14.30 uur interkerkelijke paaszang bij de molen, m.m.v. het Urker mannenkoor Soli Deo Gloria o.l.v. Jaap Kramer; overdenking door ds. Middelkoop.
Maandag 1 april: 9.30 uur jongeren(zang)dienst, met een overdenking door ds. Van Olst.
Van harte welkom!