Mededeling

Vanaf heden 10 juni 2012 kunt u het archief van te beluisteren diensten vinden op:

http://www.kerkomroep.nl