Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling

Onze kerk participeert in de interkerkelijke Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk. Deze is opgericht omdat er dit jaar een nieuw asielzoekerscentrum in onze stad komt. Dat zal plaats bieden aan 800 personen. Vanuit de kerken denken we na over wat we voor de asielzoekers kunnen betekenen. De eerste nieuwsbrief van de werkgroep biedt hierover meer informatie.