De Zaaier

Nieuws

Inzamelingsactie voor vluchtelingen

De komende weken willen we evenals vorig jaar een inzamelingsactie houden voor vluchtelingen in (Griekse) vluchtelingenkampen. Dit doen we voor CRR (Christian Refugee Relief). Vorig jaar konden we vijftien volle dozen wegbrengen, het zou mooi zijn als we dit jaar ook weer iets kunnen bijdragen aan de praktische nood van deze medemensen. Er is op dit moment vooral behoefte aan luiers (maat 4,5 en 6), billendoekjes en sudocreme. Daarnaast is er altijd behoefte aan shampoo (geen douchegel!), stukken zeep, tandpasta (volwassenen en kinderen), tandenborstels, scheermesjes, kammen en borstels, en maandverband. U kunt drie dingen doen:
1. Denk aan deze kwetsbare mensen in uw dagelijks gebed;
2. Koop één of meer producten en lever deze uiterlijk op 17 november in via de gele kratten in de hal van de kerk of bij Hondsdrafmeen 47 of Van Maerlantlaan 36 (vanaf 23 oktober).
3. Vertel over deze actie aan uw buren, vrienden, familie en collega’s en vraag ze om producten te doneren.

Door onze hulp kunnen vluchtelingen de meest noodzakelijke producten krijgen, in de moeilijke omstandigheden waarin ze verkeren. Laten we zo iets van Jezus’ liefde mogen uitdelen!

Tot en met 17 november inleveren in de hal van De Zaaier, bij Hondsdrafmeen 47 of (vanaf 23 oktober) Van Maerlantlaan 36

Opvoedingsavond met Willemijn de Weerd op 17 november

Na een lange ‘pauze’ door corona, willen we weer verdergaan met avonden over geloofsopvoeding. Op D.V. woensdag 17 november komt Willemijn de Weerd spreken over het thema: Als ze maar gelukkig zijn… Willemijn de Weerd is kinderboekenschrijfster en medeauteur van de HSV KinderBijbel. Ze heeft jarenlang in het onderwijs gewerkt. Naast schrijven geeft ze ook voorstellingen aan kinderen en workshops aan volwassenen. 

Als ze maar gelukkig zijn… 

Het lijkt de opvoedtrend van deze tijd: Het leven van onze kinderen moet vooral leuk zijn. Onder het motto Als ze maar gelukkig zijn” proberen we hun leven zo pijnloos mogelijk en zonder teleurstelling te laten verlopen. Maar worden onze kinderen echt gelukkig van deze opvoedstijl of moeten we het geluk voor hen ergens anders zoeken? Tijdens deze avond zal Willemijn de Weerd met ons nadenken in hoeverre wij als christelijke ouders beïnvloed worden door de ‘opvoed tijdgeest’. Ook gaat de Bijbel open om te ontdekken waar we volgens God het geluk voor onze kinderen kunnen vinden. 

De avond is voor een breed publiek: ouders van baby tot jong adolescent.
Inloop vanaf 19.45 uur, start van de avond om 20.00 uur.

Internationale dienst 26 september

Op zondag 26 september houden we om 14.30 uur een internationale kerkdienst met onder andere bewoners van het azc en vluchtelingen uit de regio. De dienst begint om 14.30 uur in het gebouw van Sefanja, Stationslaan 121 te Harderwijk. In deze dienst gaat ds. Middelkoop voor. Er is vertaling in onder meer Engels en Farsi. Ook horen en zingen we psalmen en liederen in diverse talen. Kinderen kunnen tijdens de dienst naar de Bijbelklas. Na afloop van de dienst is er tijd voor ontmoeting met koffie en thee. Iedereen is van harte welkom.

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling Harderwijk

Een kleurrijke groep mannen fietst op een avond door het Harderwijkse bos. Een wonderlijke groep van zo’n 25 fietsers. Van donker gekleurd tot Nederlands blank. Het is tijd voor de fietstocht met mannen van het azc. Lees er meer over in de nieuwsbrief van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk, die ook informatie biedt over een Engelstalige Alpha Cursus die binnenkort start en een herhaalde oproep bevat voor vluchtelingmaatjes.

Startzondag (19 september) met openluchtdienst

Op zondag 19 september staan we stil bij de start van het nieuwe kerkelijke seizoen. Op zondagmorgen hopen we om 9.30 uur op mooi weer en beleggen we een openluchtdienst op het erf bij gemeenteleden in Biddinghuizen. Het onderwerp van deze dienst is “Simsons geboorte”. De dienst is net als voorgaande jaren speciaal gericht op
kinderen in de basisschoolleeftijd. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. We willen u vragen om zelf een kan koffie (en iets lekkers?) mee te nemen.
Als er voor deze dag veel regen wordt verwacht, dan zijn de ouders met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar van harte uitgenodigd in de kerk. Dit zullen we in de weekbrief op zaterdag 18 september laten weten.
De middagdienst vindt in de kerk plaats en is speciaal gericht op de jongeren van 12+. Het thema van deze dienst is: “Gender, wie ben ik?” De jongeren zijn vanaf 15.30 van harte welkom voor koffie/thee/fris en gebak. Zij zullen dan aan de hand van vragen de preek voorbereiden, ook zal er gelegenheid zijn om vragen over dit onderwerp te stellen die de dominee dan probeert te beantwoorden tijdens de dienst. Na afloop van deze dienst is er een maaltijd en is er ondertussen gelegenheid voor een terugblik op de preek. Tussen 20.00 en 20.30 uur zullen we
afronden. Bidt u mee om gezegende diensten?

Wat zijn de tips/tops voor de communicatie van CGK De Zaaier? Vul de enquête hier in

Wat is uw/jouw mening over de communicatie van onze kerk De Zaaier? Door onderstaande enquête in te vullen krijgen we in beeld welke communicatiemiddelen u/jij gebruikt, wat er goed gaat en wat er nog verbeterd kan worden. Helpt u/jij mee? Klik op onderstaande button of link. U/jij kunt de enquête tot en met 20 september invullen.

De uitkomsten van de enquête worden meegenomen in een algemeen adviesrapport (in opdracht van de kerkenraad). Ga hier naar de enquête: Enquête communicatie CGK De Zaaier – Survio

Tentweek gaat niet door (update)

UPDATE 7 augustus: Na rijp beraad en in overleg met de gemeente Harderwijk is besloten dat de Tentweek die van 24 tot en met 26 augustus zou plaatsvinden op het Kerkplein, niet doorgaat. De strikte voorwaarden die de overheid stelt, zoals het werken met coronatoegangsbewijzen, maakt het voor de organisatie niet mogelijk om het jaarlijkse evenement op een verantwoorde en publieksvriendelijke manier te organiseren. Er wordt nog nagedacht over een mogelijke alternatieve activiteit in die week met als thema: ‘Ik ben er voor jou’.

In 2020 kon de Tentweek helaas niet doorgaan. We zijn blij dat we dit jaar wel weer een (aangepast) programma kunnen bieden op 24, 25 en 26 augustus, op het Kerkplein voor de Grote Kerk. Het thema is: Ik ben er voor jou. Op het programma staat onder meer de KinderBijbelKlub met Dop en Bessie (dinsdag van 10.00-12.00 uur), Youth Night (dinsdag 20.00-22.00 uur), ontbijt met aansluitend een Bijbelstudie (woensdagochtend) en een high tea (donderdagmiddag). Zie voor het volledige programma: www.tentweekharderwijk.nl. De tent is tussen de programma’s door open voor ontmoeting en gebed. Wees welkom!

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling

De Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk bracht weer een nieuwsbrief uit met onder meer informatie over activiteiten voor Farsi-sprekenden en de Vluchtelingengebedsweek die op 20 juni begint. Ook vertelt een vrijwilliger over het kinderwerk bij de internationale diensten.

Hartverwarmend afscheid van kostersechtpaar

Dik en Aline de Boer nemen na bijna 14 jaar afscheid als kosters van De Zaaier. Op zondag 30 mei werd hierbij stilgestaan. Aansluitend aan de middagdienst, die vanwege corona beperkt toegankelijk was, spraken ds. W. N. Middelkoop en de voorzitter van de Commissie van Beheer het kostersechtpaar toe. Zij bedankten hen voor hun grote inzet in al die jaren. Aline de Boer blikte daarna kort terug op mooie en moeilijke momenten in de achterliggende periode. Tot slot zongen enkele gemeenteleden het kostersechtpaar toe: “Zegen hen, Algoede, neem hen in Uw hoede”. Buiten konden gemeenteleden op gepaste afstand afscheid van de kosters nemen. Ook veel gemeenteleden die de dienst online hadden gevolgd, kwamen naar de kerk om Dik en Aline de Boer te bedanken. Het kostersechtpaar sprak na afloop van “een geweldig afscheid” en noemde het “hartverwarmend!”

Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk op 4 juni

Wereldwijd worden naar schatting 340 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Heere Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben.
Bid mee!
Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 4 op 5 juni in De Regenboog, Biezenplein 1 te (3845 KA) Harderwijk (wijk Drielanden). De Nacht begint om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 06:00 uur. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit diverse landen en bidden we voor vervolgde christenen.
Wilt u thuis meebidden? Via deze link vindt u het gebedsboekje. Hierin kunt u verhalen en gebedspunten vinden, waar u thuis voor kunt bidden. Ook vindt u hier een promotievideo van Open Doors over de Nacht van Gebed.