De Zaaier

Nieuws

Passie-/paassamenzang uitzending op 13 april om 19.30 uur

In de afgelopen periode is er het idee ontstaan om met de jongeren een zangavond te organiseren. Spontaan meldde een grote groep jongeren zich aan om hieraan mee te doen. Samen met een aantal leden van het koor Wijdt Hem uw kunst hebben ze een aantal stukken ingestudeerd. Op woensdagavond 6 april zijn er opnames gemaakt. De uitzending zal zijn op het kerktv-kanaal 706 en YouTube op woensdag 13 april om 19.30 uur.
Het koor zingt stukken uit de Passie- en Paas Cantate van Johan Bredewout. De jongeren zingen “Via Dolorosa”, “Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem” en “Een toekomst vol van hoop”. Verdere medewerking is verleend door ds. Middelkoop (spreker), Marijn de Jong (dirigent) en Annemarie Langerak–Mons (dwarsfluit). Wij wensen u en jou veel kijkplezier!

Paasbrunch met bewoners Zeebuurt op zondag 17 april

Op Eerste Paasdag, zondag 17 april, houden we vanaf 11.15 uur een paasbrunch op het plein voor de kerk. Hiervoor nodigen we ook de bewoners van de Zeebuurt en andere belangstellenden van harte uit. En er is voor ieder wat wils. Naast het gezamenlijk eten is er zang en muziek en een korte meditatie. We kijken uit naar een goed samenzijn met mooie ontmoetingen.
Voorafgaand aan de brunch is er om 9.30 uur een paasdienst in de kerk, waarbij eveneens iedereen welkom is. Op tweede paasdag is er om 9.30 uur een zangdienst. In beide diensten vieren we dat onze Here Jezus is opgestaan en de dood heeft overwonnen. Ook is er op zondag 17 april om 14.30 uur een interkerkelijke paasviering op de helling bij de molen. Iedereen is van harte welkom.

Nieuwsbrief Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk

Maryam is een Iraanse vluchteling die al lang tijd de internationale diensten in Harderwijk bezoekt. „Ik voel dat Jezus aanwezig is in de dienst”, vertelt ze in de nieuwsbrief van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk. „Ik vind het fijn met andere mensen God te aanbidden.” Ook een plaatselijke predikant geeft een ervaring tijdens een internationale dienst door in de nieuwsbrief. Deze bevat verder een terugblik op diverse activiteiten en oproepen voor vrijwilligers.

Stadsgebed op 7 maart in De Zaaier

Het maandelijkse stadsgebed wordt op maandag 7 maart vanaf 19.30 tot ongeveer 20.30 uur gehouden in De Zaaier. We zullen zingen, er zal een overdenking zijn en we gaan bidden. We danken onder meer voor de kinderbijbelclub die in de voorjaarsvakantie is gehouden. We bidden voor de komende verkiezingen voor de gemeenteraad, voor Harderwijkse scholen, voor het werk van de voedselbank, maar ook voor wereldleiders en mensen die op de vlucht zijn, enzovoorts. U bent van harte welkom!

Internationale dienst op zondag 6 maart

Op zondag 6 maart houden we de eerste internationale dienst van dit jaar met vluchtelingen, asielzoekers en andere belangstellenden. De dienst begint om 14.30 uur in het gebouw van Sefanja aan de Stationslaan 121 in Harderwijk. Voorganger is ds. J. van ’t Spijker. Hij spreekt in het Nederlands en wordt simultaan vertaald in het Engels. Via headsets is er ook vertaling in het Farsi en Arabisch. We zingen/horen psalmen en liederen in het Nederlands, Engels en Farsi. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken met iets lekkers erbij. We kijken ernaar uit om deze dienst te houden en het Evangelie te delen met mensen uit diverse landen. Bidt u mee om een gezegende dienst?
De internationale diensten worden bij toerbeurt verzorgd door dertien kerken uit Harderwijk en Hierden. Op D.V. de zondagen 5 juni, 4 september en 4 december is onze kerk opnieuw aan de beurt.

Kinder Bijbel Club op 1 maart: Hallo, contact?!

Op dinsdag 1 maart, in de voorjaarsvakantie, organiseren we in De Zaaier een gezellige Kinder Bijbel Dag, van 10.00 tot 15.00 uur. Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom, uit de Zeebuurt en het Waterfront, maar ook uit andere delen van Harderwijk. We gaan er samen een feestje van maken, met liedjes, muziek, een Bijbelverhaal, spelletjes en knutselen. Tussen de middag eten we lekker met elkaar. We hopen dat er veel kinderen komen, dus: vertel het door!

Online scholendienst 30 januari

Graag hadden we op zondag 30 januari weer een van de Harderwijkse basisscholen ontvangen in de kerk voor de jaarlijkse scholendienst. Door de coronamaatregelen is dat helaas niet mogelijk. Daarom is er nu evenals vorig jaar een gezamenlijke online scholendienst, waaraan ook ds. Middelkoop meewerkte. Deze themadienst, over “De Bijbel als TomTom” zal vanaf 30 januari ook te zien zijn op het YouTube-kanaal van De Zaaier. We bidden om Gods zegen over dit initiatief.

Week van gebed: Licht in het duister

“Licht in het duister”, dat is het thema van de week van gebed die op 16 januari begint. We staan stil bij de ster van Bethlehem, een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Doet u mee? Er is 24/7 gelegenheid voor gebed in het Huis van Gebed (achter Sjemen), u kunt naar de interkerkelijke samenkomsten komen, of thuis extra tijd nemen om te (aan)bidden.
Vrijdag 21 januari is er in ons kerkgebouw om 19.30 uur een interkerkelijke gebedssamenkomst. Het thema is: Kom, laten wij aanbidden! We houden ons tijdens deze avond uiteraard aan de geldende coronamaatregelen en er is plek voor maximaal vijftig bezoekers. Deze samenkomst wordt ook uitgezonden via YouTube en Kerkdienstgemist en duurt maximaal een uur.
Broeders en zusters, ook de kinderen en de jongeren, ik wil u oproepen om mee te doen aan de week van gebed! Gebed is de adem van de ziel, en onze goede God is onze aanbidding waard, maar gebed werkt ook machtige dingen uit, voor uzelf en voor de mensen voor wie u bidt!
Kijk op de website weekvangebed.nl om het boekje met gebedspunten te downloaden. Er is ook een speciaal gebedsboekje voor kinderen. Voor vragen: frouke@koffeman.info.

Online Kerstmeditatie in diverse talen

Op Tweede Kerstdag zouden we een internationale Kerstdienst hebben met vluchtelingen en asielzoekers uit Harderwijk en omgeving. Vanwege de coronamaatregelen kan de dienst helaas niet fysiek doorgaan. Daarom heeft ds. P. L. D. Visser een meditatie ingesproken over Mattheüs 2:1-2. De meditatie is online te beluisteren in het Nederlands, Engels, Arabisch en Farsi en wordt omlijst met liederen in diverse talen. We bidden dat dat de boodschap van het Kerstevangelie voor velen tot zegen zal zijn.

Kerst 2021: De Zaaier zingt “Ere zij God”

“Ere zij God in de hoge.” Helaas kunnen we dit bekende kerstlied dit jaar niet met z’n allen zingen in de kerk. Als teken van verbondenheid maakten we een opname waarbij diverse gemeenteleden thuis het “Ere zij God” zongen. Tijdens de eredienst op Eerste Kerstdag beluisterden we deze bijzondere opname. De dienst, met als thema Wereldnieuws”, is online terug te zien, evenals het ”Ere zij God”.