CvB-lid Freek Hoogezand: ‘Belangrijk om juist nu vrijwillige bijdrage te geven, maar alleen als je geld kunt missen’

Het is een lastig en gevoelig onderwerp. Helemaal in deze tijd waarin veel mensen een hoge (energie)rekening hebben. Toch is het belangrijk om de vrijwillige bijdrage aan de kerk nu onder de aandacht te brengen, vindt de Commissie van Beheer van De Zaaier.

De inkomsten dalen namelijk, terwijl de kosten van het kerkgebouw stijgen. CvB-lid Freek Hoogezand legt uit: “Geld is natuurlijk een bijzaak in de kerk, maar we moeten ‘de zaak’ wel draaiende kunnen houden.”

Van de vrijwillige bijdragen worden kosten als gas, elektriciteit, water, onderhoud van het gebouw en de gemeentelijke belastingen betaald. Bepaalde kosten, zoals de energiekosten, zijn nu extra hoog. “Je merkt het al in de kerk zelf: je moet je jas nu aanhouden en het is niet meer lekker warm. Zo’n maatregel nemen we al om energiekosten te besparen.”

Tegelijkertijd komen er minder inkomsten binnen. “We zien als Commissie van Beheer een trend dat er minder wordt gegeven. Misschien heeft het te maken met het vrijwillige karakter en dat we het te weinig onder de aandacht hebben gebracht.”

200 huishoudens
In totaal telt De Zaaier zo’n 200 huishoudens. 100 daarvan maken structureel de vrijwillige bijdrage over, de andere 100 huishoudens doen dit (nog) niet. “We weten dat een deel van deze groep het financieel moeilijk heeft. We willen daarom ook voorzichtig zijn met onze oproep om geld te vragen.”

Geen geld voor brood
Freek Hoogezand ontmoet wekelijks mensen die niet of nauwelijks rond kunnen komen. Nadat hij met pensioen ging, meldde hij zich aan als vrijwilliger voor De Voedselbank. Daar voert hij intakegesprekken met huishoudens die zich willen aanmelden. “Ik kom bij gezinnen thuis waarbij ik denk: hoe is het mogelijk dat mensen zó moeten leven? Er zijn mensen die aan het einde van de maand tussen de middag maar een speculaasje eten, omdat er geen geld voor brood meer is. Dat soort situaties spelen zich gewoon af in onze eigen stad Harderwijk en ook binnen onze eigen gemeente.”

Op de groep mensen die maandelijks wél een vrijwillige bijdragen voor de kerk kunnen missen, wil Freek Hoogezand daarom juist een beroep doen. “Als we niks doen, moeten we de broekriem aan het einde van het boekjaar flinker aanhalen.”

Richtlijnen
Hoeveel zou een huishouden dan moeten geven? “Het is een vrijwillige bijdrage natuurlijk, maar er bestaan wel richtlijnen. Je kunt je daaraan houden, maar het zijn best wel pittige bedragen die destijds vastgesteld zijn.” De richtlijnen voor de vrijwillige bijdragen zijn te vinden in de gemeentegids (pagina 18 – in de editie van 2021).

Blijmoedig geven
Hoewel er dus richtlijnen zijn, vindt Freek Hoogezand het belangrijk hóe mensen geven. Volgens hem staat daar een hele mooie en passende tekst in de Bijbel over in 2 Korintiërs 9:7: ‘Laat ieder zoveel doen zoals hij in zijn hart besloten heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief’ (HSV).

“Ik vind deze tekst zo mooi, omdat het je aan de ene kant oproept te geven en aan de andere kant ook vrij laat. Als je mensen gaat dwingen, heb je het niet meer over vrijmoedig geven. Ik denk dat we dit soort dingen ook in gebed mogen brengen bij de Heere. Er wordt soms makkelijk gedacht over geld geven, maar ook hier is gebed voor nodig.”

Samen bouwen
Freek Hoogezand onderstreept nog dat het ook belangrijk is om samen te geven. “Als iedereen meewerkt, verbindt ons dat ook weer met elkaar én rechtstreeks met God, onze Schepper. Samen bouwen we aan onze kerk. En ‘de kerk’ kun je op verschillende manieren zien: zowel als iets geestelijks, maar ook als iets praktisch: het kerkgebouw zelf!”

Door: Lisa Spaans-Petersen