Belijdenisdienst met Pinksteren over thema ‘Vrucht van de Geest: Liefde!’

Op zondag 19 mei vieren we het Pinksterfeest. We zijn blij en dankbaar dat Julian de Heer, Lucas Petersen en Eric van Wette tijdens deze dienst geloofsbelijdenis gaan doen. Dominee Middelkoop preekt dan over het thema ‘Vrucht van de Geest: Liefde!’ uit Galaten 5 vers 13 t/m 26. Van harte welkom tijdens deze dienst. Na afloop is er koffie en thee. 

Datum: 1e Pinksterdag, zondag 19 mei 2024
Tijd: 09.30 uur
Plaats: CGK De Zaaier Harderwijk