Vertrouwenspersonen Jaap van Steendelaar en Ineke Driesse: ‘Een gesprek kan veel opluchting geven’  

Ze waren tegelijkertijd gestart als jeugdconsulent en zijn inmiddels al zes jaar samen vertrouwenspersonen van De Zaaier. Jaap van Steendelaar en Ineke Driesse bieden gemeenteleden – die hier behoefte aan hebben – een luisterend oor. “We hopen dat mensen ervaren dat we als gemeente naar elkaar omzien en dat er écht naar ze geluisterd wordt.” 

Waarom is het belangrijk voor kerken om vertrouwenspersonen te hebben?
Jaap van Steendelaar: “De maatschappij zit ook in de kerk. We denken misschien dat kerkmensen beter zijn, maar ook in kerken kan er wat gebeuren.” Ineke Driesse vult aan: “We moeten een veilige plek zijn voor de jeugd, maar ook voor ouderen in de gemeente. Dat is de afgelopen jaren gelukkig ook het geval geweest – voor zover wij weten.” Jaap van Steendelaar: “We zijn vooral preventief bezig. Als het in de toekomst nodig is, weten mensen dat we er zijn.”

Met wat voor soort vragen of problemen kunnen gemeenteleden bij jullie terecht?
Ineke Driesse: “Dat kan gaan om de manier waarop iemand behandeld wordt. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die zich misschien niet fijn voelen op een club – door het gedrag van groepsgenoten of van anderen.” Jaap van Steendelaar: “Voor een ingrijpende zaak zoals seksueel misbruik kunnen we helpen door te verwijzen naar deskundigen met de juiste expertise binnen de kerken. Op de site www.veiligekerk.nl en www.meldpuntmisbruik.nl is veel informatie te vinden. Ook als je anoniem wilt blijven.”

Wat hopen jullie mensen mee te geven die bij jullie aankloppen?
Jaap van Steendelaar: “We willen een luisterend oor bieden en hopen dat mensen innerlijke rust mogen krijgen. Door deze rust kan een groot probleem heel klein worden. Zo’n vertrouwelijk gesprek kan veel opluchting geven. We denken ook mee over een mogelijke oplossing.” Ineke Driesse vult aan: “Ik hoop dat mensen ook mogen ervaren dat we echt gemeente zijn en dat we naar elkaar omzien. Dat er ruimte voor iedereen is.”

Speelt het geloof hier ook een rol in?
Ineke Driesse: “Dat ligt eraan wat er wordt besproken. Toen ik nog jeugdconsulent was, bad ik aan het eind ook met de jongeren. Ik heb het nog niet meegemaakt als vertrouwenspersoon, maar ik kan me voorstellen dat ik dat dan ook zou doen. Dat we bidden of het gesprek open en eerlijk mag verlopen bijvoorbeeld.” Jaap van Steendelaar: “Je mag het inderdaad samen bij de Heere brengen. Vanuit de Bijbel kan ik zeggen dat je alles aan de voeten van de Heere Jezus mag brengen … en ook laten! Ik besef dat dat laatste niet altijd makkelijk is, maar daar mag ik wel op wijzen.”

Welke ervaringen of belangrijke lessen nemen jullie mee?
Ineke Driesse:Ik heb een 2-jarige cursus Psycho Pastorale Hulpverlening gevolgd en met een eindopdracht afgesloten. Het eerste jaar was theorie, het twee jaar praktijk/gesprekken. Daarnaast heb ik geen familiebanden in de kerk, waardoor ik denk ik als vertrouwenspersoon minder bevooroordeeld ben. Een open houding is goed en belangrijk. Vaak kunnen we op onze eerste indruk afgaan, terwijl je niet altijd het hele verhaal van iemand kent.”

Jaap van Steendelaar: “Ik heb in het verleden in een driekoppige vertrouwenscommissie gezeten en ik ben ouderling geweest. Daarnaast heb ik een hele leerzame toerustingsdag gehad voor interne vertrouwenspersonen in Amersfoort. Daar ging het bijvoorbeeld over wie je zelf als mens bent en hoe belangrijk je eigen mening is. Als vertrouwenspersoon is luisteren heel belangrijk en hoef je de ander niet te vertellen hoe iets wel of niet moet. Daarnaast vind ik het mooi dat Ineke en ik met een positieve houding in de gemeente staan en dat we de gemeente redelijk goed kennen.”

Wat zouden jullie gemeenteleden willen meegeven die twijfelen of ze jullie moeten aanschieten?
Ineke Driesse: “Schroom niet en leg het gewoon aan één van ons voor. Misschien lucht het met een gesprek al op en kunnen we samen kijken wat er nodig is. Als er meer gesprekken nodig zijn, doen we dat graag. Je kunt erop vertrouwen dat de informatie blijft waar het hoort.” Jaap van Steendelaar: “We hebben als vertrouwenspersonen een intentieverklaring van de kerkenraad moeten ondertekenen. Daar zullen we ons altijd aan houden – daar kunnen we zelfs op aangesproken worden.”

——————————————-

Heeft u/heb jij een vraag of probleem waar u/jij graag over wilt praten? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens:

Ineke Driesse
036-5225880
inekedriesse@hetnet.nl

Jaap van Steendelaar
0341-420669
vansteendelaar@planet.nl

 Door Lisa Spaans-Petersen