Jeugdzondag 25 september

Op zondag 25 september is er in de diensten extra aandacht voor kinderen en jongeren in de kerk. In de beide diensten gaat onze eigen predikant, ds. Reinders, voor.

De ochtenddienst begint om 9.30 uur. Voor de dienst zingen we met de kinderen “Dank U voor deze nieuwe morgen” en “Als je bidt, zal Hij je geven”. We lezen uit de Bijbel Johannes 6:1-15. Het thema van de preek is: Dicht bij Jezus.

De middagdienst begint om 17.00 uur. Voor en na de dienst zingen we enkele liederen uit de bundel Op Toonhoogte, zoals “Ik bouw op U” en “Vrede van God”. Enkele jongeren leveren een muzikale bijdrage. We lezen uit de Bijbel 1 Petrus 2:1-10. Het thema van de preek is: Je bent een kei…

Iedereen, jong en oud(er), is van harte welkom. Nodig ook gerust iemand uit uw/jouw omgeving uit voor de diensten!