Interview voorzitter diaconie

Diakenen bieden hulp bij armoede. Maar waarmee houden ze zich nog meer bezig? „Het mooiste vind ik dat je iets kunt doen voor mensen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben, bijvoorbeeld op financieel gebied, vanwege problemen met de gezondheid of eenzaamheid. Daarmee draag je concreet bij aan het welbevinden van mensen”, zegt diaken Marco Bas.