Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling

De Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht. Deze bevat onder meer informatie over internationale kerkdiensten die in Harderwijk gehouden zullen worden, na de opening van het azc. Op D.V. 1 november is hierover vanaf 20.00 uur een informatieavond in het gebouw van Sefanja (Stationslaan 121), in samenwerking met stichting Gave. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.