Bijbel-actie 20 november

Op zondag 20 november 2016 organiseert de Zendingscommissie de jaarlijkse Bijbel-verzendactie. De Stichting Friedensstimme stelt deze pakketten gratis ter beschikking. U betaalt alleen de verzendkosten: voor een Bijbelpakket € 11,25 en voor een Evangelisatiepakket € 6,25. Helpt u ons door in de hal een pakket op te halen na de morgendienst?
De mensen aan wie u de pakketten stuurt, wonen in de voormalige Sovjet-Unie, in vaak erbarmelijke omstandigheden en afgelegen gebieden. Voor hen kan een Bijbel of Evangelisatiepakket veel troost bieden in hun moeilijke omstandigheden.
Stichting Friedensstimme benadrukt het grote belang van de Evangelisatiepakketten voor beginnend gelovigen. Wellicht vindt u het mooi om een persoonlijk bericht of bemoediging mee te sturen: door uw tekst in te typen op https://translate.google.com kunt u deze dan zelfs vertalen naar het Russisch. We hopen samen met u de verzendactie weer tot een succes te maken.