Internationale dienst 15 januari

Vanaf 8 januari wordt er elke zondagmiddag om 14.30 uur een internationale kerkdienst gehouden in het gebouw van Sefanja (Stationslaan 121). De kerken in Harderwijk en Hierden vullen deze bij toerbeurt in. We hopen met deze diensten asielzoekers uit het azc en statushouders in onze stad op een laagdrempelige manier te bereiken met de Bijbelse boodschap. De voertaal is Nederlands, met simultaanvertaling in onder meer Engels en Arabisch.
Onze kerk verzorgt de internationale dienst op zondag 15 januari om 14.30 uur. Hierin gaat ds. Reinders voor. We lezen Markus 1:21-31. In de preek staat Markus 1:30-31 centraal. Het thema is: “Wat komt God dichtbij!”
Kinderen kunnen tijdens de dienst naar een Bijbelklas. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie, thee en limonade te drinken met iets lekkers erbij. Iedereen is van harte welkom (Locatie: Stationslaan 121). Bidt u mee om Gods onmisbare zegen over de internationale diensten?