Scholendienst 29 januari

De laatste zondag van januari (29-01) zal zoals elk jaar de morgendienst in het teken staan van de verbondenheid tussen kerk en school. Dit keer ontvangen we kinderen met hun ouders van CBS Het Startblok aan het Biezenplein in Drielanden. Het thema voor alle scholen en kerken is dit jaar: “Welkom!” Dat is mede ingegeven door de komst van een AZC in Harderwijk. Vanuit de Bijbel willen we vanuit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (zie Lukas 10 vers 25 tot 37) luisteren naar wat de Heere God ons leert over gastvrijheid en zorg voor de naaste. We hopen op een gezegende en goed bezochte dienst, waarbij wij op onze beurt van harte “welkom” zeggen tegen de kinderen met hun ouders en leerkrachten, en ze graag gastvrij ontvangen.