Startzondag 10 september

Op zaterdag 9 en zondag 10 september staan we stil bij de start van een nieuw seizoen met tal van kerkelijke activiteiten. De zaterdagmiddag staat in het teken van ontspanning en ontmoeting, met aansluitend een barbecue. Zondag gaat in de beide diensten (9.30 en 17.00 uur) ds. J. Jonkman uit Zeewolde voor. In de ochtenddienst is er extra aandacht voor de kinderen van de basisschool. Na afloop van de ochtenddienst is er gelegenheid samen koffie/thee of limonade te drinken en elkaar te ontmoeten.

Deze zondag is er een extra deurcollecte vanwege de noodsituatie in Nepal, waar in augustus hevige moessonregens vielen. De overstromingen eisten veel levens. De organisatie ACN, waar ook onze kerken bij betrokken zijn, wil duizenden huishoudens in de regio helpen met voedselpakketten en waterfilters. Ook doet ACN er alles aan dat de kinderen weer naar school kunnen. De diakenen bevelen de collecte van harte aan.

De startzondag op 10 september valt samen met de landelijke kerkproeverij. In het hele land nodigen kerkgangers speciaal op deze zondag iemand uit om mee te gaan naar de kerk. U en jij bent ook deze zondag van harte welkom in onze diensten, ook als je niet gewend bent naar de kerk te gaan. Graag tot ziens!