Paaszangdienst 28 maart

Op D.V. woensdag 28 maart houdt ons koor “Wijdt Hem uw kunst” de jaarlijkse Paaszangdienst in De Zaaier, met medewerking van:

Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor “Fontanus” Putten o.l.v. Evert van de Veen;
Chr. gemengd koor “Wijdt Hem uw kunst” o.l.v. Evert van de Veen;
Sopraan: Annemarie M. de Jong;
Orgel: René de Ruiter;
Dwarsfluit: Annemarie Langerak-Mons;
Piano: Harrie Stijf;
Opening, meditatie en sluiting: Ds. B. de Graaf.

Aanvang: 19.30 uur, kerk open: 19.00 uur. Gratis toegang.
Na afloop kunt u napraten onder het genot van een kopje koffie/thee in de centrale hal.
Van harte welkom!