Gods trouw centraal bij vrouwenvereniging

Op 26 mei hoopt de vrouwenvereniging haar 60-jarig bestaan te vieren. Mieke van Dalen en Elly Foppen aan het woord over deze bijzondere mijlpaal.

Door Lisa Petersen

“Soms vraag ik vrouwen uit de kerk weleens of de vrouwenvereniging niet iets voor hen is. Maar sommigen denken dat we nog steeds aan het breien zijn”, zegt Mieke van Dalen (68), voorzitter van vrouwenvereniging Woord en Daad. Elly Foppen (79), het oudste lid van de vereniging, voegt toe: “Breien doen we al heel lang niet meer. Ik heb dat hier nog nooit gedaan en ik zit al bijna 54 jaar op de vereniging.”

Vasten
Wat doen ze wel? “We besteden tijd en aandacht aan Gods Woord”, zegt Mieke van Dalen. Meestal bereidt één van de vrouwen de avond voor en behandelt een Bijbelgedeelte of een actueel thema, zoals vasten bijvoorbeeld. “Dat komt in de christelijke kringen best veel aan de orde. Mensen vragen zich af hoe ze kunnen minderen met iets, bijvoorbeeld met social media of met snoepen, zodat ze meer stil kunnen staan wat het lijden en sterven van Jezus voor hen persoonlijk betekent”, zegt Mieke van Dalen.

Persoonlijke vragen
Ook onderwerpen als abortus of euthanasie kunnen besproken worden tijdens een verenigingsavond. “Die dingen spelen in de maatschappij en willen we ook belichten.”
Het tweede gedeelte van de avond gaan de vrouwen in groepjes uit elkaar om een onderwerp of Bijbelgedeelte door te spreken. “Daar worden soms hele persoonlijke vragen gesteld. In een grotere groep leg je niet zo snel je hart bloot, maar in zo’n kleinere groep durf je dat sneller”, zegt Mieke van Dalen.

Vriendschap
Mieke van Dalen durft volmondig ja te zeggen op de vraag of er de afgelopen jaren ook vriendschappen zijn ontstaan. “Als je over de diepere dingen van het leven doorpraat, dan smeed je toch een band met elkaar.” Elly Foppen: “Als vrouwen in kleine groepjes met elkaar in gesprek gaan, komen er vaak hele persoonlijke zaken aan de orde.”

Pannetje met eten
Samen met elkaar eten is daarom goed voor de onderlinge band, weet Mieke van Dalen. “Dat is heel belangrijk voor vrouwen, dat samenbindende gehalte. Je hoort bij elkaar, je hebt iets met elkaar.” Ook in praktische zin kijken de vrouwen of ze iets voor iemand kunnen doen. “Ik was laatst aan mijn heup geopereerd en kreeg de vraag of iemand wat eten kon brengen. Toen zei ik dat het niet nodig was, omdat ik een groot gezin heb, maar ze vond het leuk om te doen. Twee keer kreeg ik een pannetje met eten. Het is dus ook belangrijk om er vanuit Gods liefde voor elkaar te zijn.”

Talenten
Ook vinden de vrouwen het belangrijk om oog te hebben andere gemeenteleden en mensen uit de maatschappij. Zo gaat een aantal dames op kraambezoek als er in de gemeente een baby geboren is. Zelf is Mieke van Dalen betrokken bij een asielzoekersgezin. “Zij lopen tegen dingen aan en ik vind het heerlijk om naar ze te luisteren en om ze te helpen. Ik heb die capaciteiten niet om het probleem op te lossen, maar ik heb wel acht kinderen en misschien kan één van hen helpen. Je moet kijken wat je kunt doen met je talenten en gaven om een ander tot zegen te zijn.” Mieke van Dalen voegt nog toe: “En jarenlang heeft Elly Foppen met liefde en grote trouw de zang begeleid tijdens de verenigingsavonden. Over het inzetten van je gaven en talenten gesproken!”

Gods trouw
Als Mieke van Dalen en Elly Foppen terugblikken op de afgelopen jaren, is er één ding dat de vrouwenvereniging vooral typeert: Gods trouw. Mieke van Dalen: “Ik zie de rode draad van Gods trouw door alles heen. Dat je na zoveel jaren toch nog met zo’n groot aantal leden verlangend bent om het Woord te openen. Dat vind ik eigenlijk heel bijzonder. Soms heb je geen zin om ’s avonds nog weg te gaan, maar als je er bent en het Woord gaat open, dan ga je écht gezegend weg.”

Gouden kalf
Mieke van Dalen denkt hierbij ook aan de geschiedenis van het gouden kalf. “God wil niet verder met het volk, maar Mozes zegt dat als God niet met het volk verdergaat, er niks van terechtkomt. Dat heb ik ook, en ik krijg er kippenvel van als ik het zeg. Dat is de houding waarin wij verder moeten gaan. Hij heeft ons geleid en ook beloofd om alle dagen met ons mee te gaan als vereniging.”

Beide vrouwen hopen dat de vrouwenvereniging in de toekomst meer jonge leden erbij krijgt. Een aantal leden is nu in de dertig. “Het is juist goed om een mengeling te hebben van jonge vrouwen die nog in de kleine kinderen zitten en toch ook de wijsheid en de rust van de grijze dames”, zegt Mieke van Dalen. Wie interesse heeft, kan volgens de dames altijd een avond komen kijken.

—–

Op 24 april viert de vrouwenvereniging haar jubileum met een speciale avond voor genodigden, waaronder oud-leden. Ook gaan ze een dagje naar de Beeldentuin in Garderen en sluiten ze af met een maaltijd om hun jubileum te vieren.