Bijbelstudie #2

Hierbij de tweede Bijbelstudie van Ds. Middelkoop over 2 Samuël 24. Deze is ook weer voorzien van een Youtube video en vragen:

  1. Voor de kinderen: Weet je nog hoe David werd gezalfd tot koning? Vertel dat verhaal eens.
  2. Voor de kinderen: Waarom werd de Heere boos toen David het volk liet tellen?
  3. Hoe verklaart u dat in 2 Samuel staat dat God David aanzet tot kwaad en 1 kronieken 21 de satan dat doet?
  4. Joab probeert David van zijn zondige plan af te brengen. God leidt ons leven dus ook door mensen om ons heen. Kent u voorbeelden hoe God door wijze mensen om u heen u probeerde te bewaren voor zonde of juist duidelijk maakte dat u iets moest doen?
  5. Heeft God het recht om ons mensen te straffen? Hebben wij het verdiend dat God ons straft? Wat voor Godsbeeld hebt u?
  6. Het is beter te vallen in de handen van God dan van mensen. Bent u het eens met David?
  7. God heeft berouw. Had Hij echt berouw of is dit slechts een menselijke manier van spreken? Wat doet dit met u?
  8. Gods genade wint het van Zijn toorn. Dat wordt zichtbaar op de dorsvloer. Dat wordt zichtbaar op Golgotha. Kent u en jij zo de Heere en wat werkt dit uit in uw en jouw leven?