Bijbelstudie #3

Vragen ter bespreking bij de Bijbelstudie over Mattheus 24:1-14:

  1. Hoe kunnen wij beoordelen of een profetie waar is of vals?
  2. Bent u/jij er bang voor dat je door valse profetie wordt meegesleept? Kun je jezelf er tegen wapenen/beschermen?
  3. Voor de kinderen: denk jij er weleens aan dat de Heere Jezus een keer terugkomt? Zou je dat mooi vinden of juist niet? Hoe stel je je het leven voor als Jezus is teruggekomen?
  4. Voor de kinderen: wat doet deze tijd van corona met jou? Vind je het fijn omdat je veel thuis bent of vind je dat juist moeilijk en geeft het veel spanning/ruzie? Ben je bang voor het coronavirus voor jezelf of voor je opa of oma? Lig je er wel eens aan te denken in bed?
  5. Welke plaats neemt Israël in voor u op weg naar de wederkomst?
  6. Ervaart u het coronavirus als een teken van de (eind)tijd?
  7. Duurt de wederkomst nog lang denkt u? Maakt u dat blij/bang/verdrietig?
  8. Wat hebt u/jij geleerd in deze coronacrisis over uzelf/het leven/God?