Bijbelstudie #4

Vragen ter bespreking van Bijbelstudie over gebedsgenezing

  1. Hebt u/jij zelf meegemaakt in je omgeving dat op het gebed een bijzondere genezing plaatsvond?
  2. Gelooft u dat ook vandaag nog er gaven van genezing mogelijk zijn of volgt u de zgn. streeptheologie dat dit behoorde bij de apostolische tijd? Welke onderbouwing hebt u/jij daarbij?
  3. Wat vindt u/jij van genezingsdiensten zoals van Jan Zijlstra in Leiderdorp?
  4. Als mensen in een genezingsdienst niet genezen zegt men vaak: dat komt omdat je niet gelooft, want Jezus zegt: als je gelooft kun je tegen deze berg zeggen: wordt in de zee geplant en het zal gebeuren. Dus wie niet geneest, geloofd niet genoeg.
  5. Voor de kinderen: helpt het als jij ziek bent of iemand dichtbij om ervoor te bidden?
  6. Voor de kinderen: als je bidt om genezing geeft God dat dan altijd?
  7. Hebt u jij een teleurstelling opgelopen doordat je bad voor genezing van iemand die toch overleed? Wat deed dat met je en met je geloof?
  8. Hebben we in de gereformeerde kerkelijke wereld wel oog genoeg voor de gave van genezing of is het juist goed dat daar niet te veel nadruk op ligt?