Bijbelstudie #5

Vragen ter bespreking bij Bijbelstudie over ziekenzalving  Jakobus 5: 13-16

 1. (Ook) voor de kinderen: Als je ziek bent wat doe je dan als eerste
  1. Niets
  2. Naar de dokter
  3. Bidden tot de Heere God
 2. (Ook) voor de kinderen: Als je beter wordt was het dan een goed medicijn, gaf God genezing of is het allebei?
 3. Bent u van mening dat ziekenzalving een geestelijk iets is of was het puur medisch waardoor wij het nu niet meer nodig hebben?
 4. Hebt u/jij weleens een zalving van een zieke meegemaakt? Zo ja deel die ervaring met elkaar hoe je het ervaren hebt.
 5. Vindt u/jij dat ook in 2020 er plaats moet zijn voor ziekenzalving of hoort dit bij de tijd van de bijbel en hebben wij het niet nodig?
 6.  Er ligt een verzoek bij de kerkenraad om hierover na te denken. Wij vinden het van belang om u als gemeente bij die bezinning te betrekken. Daarom hopen we nog een avond te beleggen met dr. M.J. Paul. Vindt u/jij dat er ruimte voor moet zijn in onze gemeente, ook al zou u/jij zelf het misschien niet vragen als u ernstig ziek zou zijn?