Vier Kerst dit jaar online mee!

De Kerstdagen zien er dit jaar anders uit dan voorheen, maar ook nu mag het Kerstevangelie klinken. Van harte welkom om online verbonden te zijn!.

Kerstavond
De Lichtjesavond bij De Zaaier kan dit jaar niet doorgaan. Wel is er op 24 december om 20.00 uur een online kerstevent van de plaatselijke kerken, te volgen via HK13 en livestream. Een afwisselend programma met muziek, zang en gesproken woord, m.m.v. onder andere ds. Het Lam en diverse inwoners van onze stad. Een laagdrempelig programma dat ook mensen wil aanspreken die zelden of nooit naar een kerk gaan.

Eerste Kerstdag
Op 25 december om 9.30 uur student J. van Limbeek voor in de online kerstdienst. We luisteren naar Lukas 2:1-16. Thema van de preek: “U zult vinden: Gods oproep om tot Christus te gaan”.
Om 17.00 uur gaat ds. A. Visser voor in de online kerstdienst.

Tweede Kerstdag
Op 26 december is om 9.30 uur een viering met kinderen van de Bijbelklas, die online te volgen is.

Terugkijken: Kerstviering vrouwenvereniging
Op 15 december hield de vrouwenvereniging een online kerstviering over het thema ”Jezus komt heel dichtbij…”. Deze is nog online terug te kijken

We wensen u goede Kerstdagen toe. Hebt u vragen over de betekenis van Kerst? Bent u minder bekend met Kerst maar zou u er graag meer over weten of wilt u een Bijbel hebben? Laat het ons weten via internet@cgkdezaaier.nl. We helpen u graag verder.