Taartenactie voor bewoners azc op 3 april: doe je mee?

Door de coronacrisis is het leven van de bewoners van het azc extra zwaar. In deze moeilijke tijd willen we de asielzoekers een hart onder de riem steken en laten merken dat we hen niet vergeten. Daarom organiseert de werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk in samenwerking met Stichting Present Harderwijk een taartenactie in het paasweekend. Op zaterdag 3 april worden ruim 100 taarten uitgedeeld in het azc.
Doet u ook mee door één of meer taarten te bakken? Let op! De taarten mogen geen alcohol en geen gelatine bevatten. Meld u zo snel mogelijk aan, graag vóór 29 maart a.s. via deze link
Kunt of wilt u geen taart bakken, maar wel meedoen met deze actie? Maak dan een gift voor één of meer taarten over op rekeningnummer NL12RABO0158607546, ten name van Stichting Present
Harderwijk o.v.v. taartenactie azc.