Wekelijks online Bijbelstudie: Blijf letten op Gods trouw

Vanwege corona liggen veel fysieke activiteiten stil. In deze tijd verzorgt onze bejaardenouderling, P. J. van Houdt, wekelijks op woensdagochtend om 10.00 uur een online Bijbelstudie. Deze is te volgen via CAI-kanaal 706 en ons YouTube-kanaal (ook achteraf terug te zien).

Hoe kwam u op het idee van de online Bijbelstudies?
”Elke maand in het winterseizoen mocht ik een koffie-ochtend leiden. Nu kwam het verzoek om dat online voort te zetten. Het bestuur van de mannenvereniging zocht ook naar mogelijkheden om de leden toch te bereiken. De beste oplossing bleek aan te haken bij de online koffie-ochtenden.”

Voor wie zijn de Bijbelstudies bedoeld?
”De primaire doelgroepen zijn de bezoekers van de koffie-ochtenden en de leden van de mannenvereniging. Maar nu ze online worden gezet kan iedereen die dat wil, binnen de gemeente of daarbuiten, meeluisteren.”

Waarom behandelt u de ene week Zacharia en de andere week een psalm?
”Op de koffie-ochtend werd elke keer de aan de beurt zijnde psalm ingeleid en besproken. Op de mannenvereniging waren we begonnen met de bespreking van de visioenen van Zacharia. Daarmee waren we niet klaar. Daarom heb ik dat weer opgepakt. ”

Wat heeft het Bijbelboek Zacharia mensen in de 21e eeuw vooral te zeggen?
”Allereerst moeten we letten op de trouw van God. Die springt hier heel erg in het oog. De tempeldienst wordt hersteld. Hij maakt een nieuw begin met het teruggekeerde deel van Zijn volk. Daar zit de boodschap in: God laat nooit los het werk, waaraan Hij ooit begon. Hij heeft een vast plan en niemand kan Hem daarin tegenhouden.
In het verlengde daarvan: Hij bleef de weg banen naar Bethlehem en Golgotha. De komst van Christus stond bij Hem vast. Dat komt expliciet in Zacharia aan de orde. Profetie over “De Spruit” bijvoorbeeld.
Maar er is veel meer. Zo mag voor ons vaststaan dat de dag van de wederkomst zeker aanbreekt. Na Pinksteren mochten wij aanhaken bij Zijn volk en ook delen in Zijn Messiaanse beloften. De boodschap voor vandaag: Blijf letten op Gods trouw en haal daar steeds bemoediging uit. ”

Welke psalm heeft voor uzelf een bijzondere betekenis?
”Niet een speciale psalm. Maar bij de bestudering en bespreking van de psalmen word ik steeds weer getroffen door die psalmen, waarin de dichter uitdrukkelijk God aanroept als zijn Schuilplaats, zijn Burcht, zijn Rots. Het geeft geweldig veel rust en troost als je weet en ervaart, dat God jouw Beschermer is. Dat Hij regeert. Dat is een machtige werkelijkheid in deze tijd van hectiek, dreiging, verval en verzet tegen God en Zijn Woord. ”