Hartverwarmend afscheid van kostersechtpaar

Dik en Aline de Boer nemen na bijna 14 jaar afscheid als kosters van De Zaaier. Op zondag 30 mei werd hierbij stilgestaan. Aansluitend aan de middagdienst, die vanwege corona beperkt toegankelijk was, spraken ds. W. N. Middelkoop en de voorzitter van de Commissie van Beheer het kostersechtpaar toe. Zij bedankten hen voor hun grote inzet in al die jaren. Aline de Boer blikte daarna kort terug op mooie en moeilijke momenten in de achterliggende periode. Tot slot zongen enkele gemeenteleden het kostersechtpaar toe: “Zegen hen, Algoede, neem hen in Uw hoede”. Buiten konden gemeenteleden op gepaste afstand afscheid van de kosters nemen. Ook veel gemeenteleden die de dienst online hadden gevolgd, kwamen naar de kerk om Dik en Aline de Boer te bedanken. Het kostersechtpaar sprak na afloop van “een geweldig afscheid” en noemde het “hartverwarmend!”