Startzondag (19 september) met openluchtdienst

Op zondag 19 september staan we stil bij de start van het nieuwe kerkelijke seizoen. Op zondagmorgen hopen we om 9.30 uur op mooi weer en beleggen we een openluchtdienst op het erf bij gemeenteleden in Biddinghuizen. Het onderwerp van deze dienst is “Simsons geboorte”. De dienst is net als voorgaande jaren speciaal gericht op
kinderen in de basisschoolleeftijd. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. We willen u vragen om zelf een kan koffie (en iets lekkers?) mee te nemen.
Als er voor deze dag veel regen wordt verwacht, dan zijn de ouders met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar van harte uitgenodigd in de kerk. Dit zullen we in de weekbrief op zaterdag 18 september laten weten.
De middagdienst vindt in de kerk plaats en is speciaal gericht op de jongeren van 12+. Het thema van deze dienst is: “Gender, wie ben ik?” De jongeren zijn vanaf 15.30 van harte welkom voor koffie/thee/fris en gebak. Zij zullen dan aan de hand van vragen de preek voorbereiden, ook zal er gelegenheid zijn om vragen over dit onderwerp te stellen die de dominee dan probeert te beantwoorden tijdens de dienst. Na afloop van deze dienst is er een maaltijd en is er ondertussen gelegenheid voor een terugblik op de preek. Tussen 20.00 en 20.30 uur zullen we
afronden. Bidt u mee om gezegende diensten?